Medigap Ayaktan, Yatan Hasta Provizyon Sistemi

Sağlık Tesisi Servisleri

Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunanların tedavi isteklerinin çevrimiçi olarak gönderilmesi amacıyla kullanılır.

Oturum Başlat

Sağlık Tesisi Servislerinin kullanılabilmesi için oturum biletinin oluşturulmasını sağlar.

StartHealthFacilitySession

Hak Sahipliği Sorgula

Başvuru yapan kişinin hak sahipliği kontrolünün yapılmasını sağlar.

ReadEligibility

Hasta Kabul

Hak sahipliği doğrulanmış kişinin sağlık tesisine kabul edilmesini sağlar.

AddHealthFacilityAdmission

Hasta Kabul Sorgula

Sağlık Tesisi tarafında yapılan Hasta Kabulün sorgulanmasını sağlar.

QueryHealthFacilityAdmission

Hasta Kabul İptal

Sağlık Tesisine yapılan Hasta Kabulün iptal edilmesini sağlar.

CancelHealthFacilityAdmission

Hizmet Kartı Ekle

Tedavi süresince verilen Hizmet, İlaç ve Tıbbi Cihazların uygulama esasları doğrultusunda kontrol edilmesini sağlar.

AddHealthFacilityServiceCard

Hizmet Kaydı Sorgula

Sağlık Tesisi tarafında eklenen Hizmet Kaydının sorgulanmasını sağlar.

QueryHealthFacilityFollowUpService

Hizmet Kaydı İptal

Sağlık Tesisi tarafında eklenen Hizmet Kaydının iptal edilmesini sağlar.

CancelHealthFacilityFollowUpService

Fatura Ekle

Tedavisi tamamlanmış kişinin geri ödemesinin yapılabilmesi için belgelendirilmesini sağlar.

AddHealthFacilityInvoice

Fatura Sorgula

Sağlık Tesisi tarafında eklenen Faturanın sorgulanmasını sağlar.

QueryHealthFacilityInvoice

Fatura İptal

Sağlık Tesisi tarafında eklenen Faturanın iptal edilmesini sağlar.

CancelHealthFacilityInvoice

Rapor Ekle

Tedavi süresince düzenlenmiş raporların eklenmesini sağlar.

AddHealthFacilityTreatmentReport

Rapor Sorgula

Sağlık Tesisi tarafında eklenen Raporun sorgulanmasını sağlar.

QueryHealthFacilityTreatmentReport

Rapor İptal

Sağlık Tesisi tarafında eklenen Raporun iptal edilmesini sağlar.

CancelHealthFacilityTreatmentReport

Hasta Kabul Dökümü

Hasta Kabul bilgilerinin pdf olarak elde edilmesini sağlar.

PrintHealthFacilityAdmission

Hizmet Kaydı Dökümü

Hizmet Kaydı bilgilerinin pdf olarak elde edilmesini sağlar.

PrintHealthFacilityFollowUpService

Fatura Dökümü

Fatura bilgilerinin pdf olarak elde edilmesini sağlar.

PrintHealthFacilityInvoice

Hizmet Kartı Ekleme İşi Oluşturma

Hizmet Kartı Ekleme İşi Oluşturulmasını sağlar.

AddJobHealthFacilityServiceCard

Fatura Ekle İşi Oluşturma

Fatura Ekle işi oluşturulmasını sağlar.

AddJobHealthFacilityInvoice

Hizmet Kartı İşi Sorgulama

Oluşturulan Hizmet Kartı Ekleme işinin sorgulanmasını sağlar.

QueryHealthFacilityJobServiceCard

Fatura Ekle İşi Sorgulama

Oluşturulan Fatura Ekleme işinin sorgulanmasını sağlar.

QueryHealthFacilityJobInvoice

Yardım Masası

Servis bağlantıları ile ilgili soru ve sorunların bildirilmesi için kullanılır.

HealthDesk

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular ile ilgili bilgi almak için kullanılır.

S.S.S.

E-Fatura Kaydet

Sağlık Tesisi tarafında eklenen Faturanın E-Fatura numarasının kaydedilmesini sağlar.

SaveHealthFacilityInvoice
Revizyon Tarihçesi
Sürüm Sürüm Tarihi Değişiklikler
1.8 06 HAZİRAN 2016

Hizmet Kartı Ekle metodu güncellenerek yatan hasta işlemlerinin gönderilmesi sağlandı. Örnek Kod değişiklikleri kapsayacak şekilde güncellendi.

Hizmet Kartı Ekle metodunda yapılan değişiklikler :

bkz. FollowUpDrugRequestModel

bkz. FollowUpConsultationRequestModel

bkz. FollowUpHospitalizationRequestModel

bkz. HealthFacilitySurgicalOperationRequestModel

1.7 08 NİSAN 2016

Hasta Kabul Dökümü, Hizmet Kaydı Dökümü ve Fatura Dökümü metodu eklendi. Örnek Kod değişiklikleri kapsayacak şekilde güncellendi.

Hasta Kabul Dökümü : Hasta Kabul için Provizyon Formu pdf verisinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

Hizmet Kaydı Dökümü : Başvuru ya da Takip için Hizmet Kaydı Dökümü pdf verisinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

Fatura Dökümü : Fatura Dökümü pdf verisinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

1.6 18 MART 2016

Hasta Kabul, Hasta Kabul Sorgula ve Hizmet Kartı Ekle metodu güncellendi. Örnek Kod değişiklikleri kapsayacak şekilde güncellendi.

Hasta Kabul : Hasta Kabul için Provizyon Formu pdf verisinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

Hasta Kabul Sorgula : Hasta Kabul için Provizyon Formu pdf verisinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

Hizmet Kartı Ekle : Gönderilen fiyat listesi kodu, Geri Ödeme Kurumuna ait fiyat listelerinin içinde bulunmaması durumunda bulunan kodların işlem görmesi bulunmayanlar ile ilgili açıklamanın görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

1.5 07 MART 2016

Hizmet Kartı Ekle metodu güncellendi. Örnek Kod değişiklikleri kapsayacak şekilde güncellendi.

Hizmet Kartı Ekle : Her bir hizmet kaydı için birden fazla doküman gönderilmesi sağlanmıştır.

1.4 03 MART 2016

Hizmet Kaydı Sorgula metodu güncellendi. Örnek Kod değişiklikleri kapsayacak şekilde güncellendi.

Hizmet Kaydı Sorgula : Takip için Takip Durumu ve Fatura Durumu gönderilmesi sağlanmıştır.

1.3 26 ŞUBAT 2016

E-Fatura Kaydet metodu eklendi. Fatura Ekle, Fatura Sorgula ve Hizmet Kaydı Sorgula metodları güncellendi. Örnek Kod değişiklikleri kapsayacak şekilde güncellendi.

E-Fatura Kaydet : Sağlık Tesisi tarafında eklenen Faturanın E-Fatura numarasının kaydedilmesini sağlar.

Fatura Ekle : İstenen Toplam Tutar gönderilebilmesi sağlanmıştır.

Fatura Sorgula : Fatura Referans Numarası ve E-Fatura Referans Numarası görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

Hizmet Kaydı Sorgula : Hizmet Kayıtları için toplam tutar alanlarının gönderilmesi sağlanmıştır.

1.2 01 ŞUBAT 2016

Hasta Kabul, Hizmet Kartı Ekle, Fatura Ekle, Rapor Ekle ve Hizmet Kaydı Sorgula metodları güncellendi. Sıkça Sorulan Sorular sayfaları güncelledi. Örnek Kod değişiklikleri kapsayacak şekilde güncellendi.

Hasta Kabul : Doküman eklenmesi sağlanmıştır.

Hizmet Kartı Ekle : Doküman eklenmesi sağlanmıştır.

Fatura Ekle : Doküman eklenmesi sağlanmıştır.

Rapor Ekle : Doküman eklenmesi sağlanmıştır.

Hizmet Kaydı Sorgula : Başvuru Numarası veya Takip Numarası ile ayrıca Hizmet Referans Numaraları veya Hizmet Kayıt Numaraları sorgulama yapılması sağlanmıştır.

1.1 11 ARALIK 2015 Sıkça Sorulan Sorular, Hizmet Kaydı Sorgula, Fatura Sorgula ve Rapor Sorgula yardım sayfaları eklendi. Örnek Kod tüm metodları kapsayacak şekilde güncellendi.
1.0 30 KASIM 2015 İlk Sürüm